Odtlačok


1. Obsah online ponuky

Autor si vyhradzuje právo nebyť zodpovedný za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na ručenie voči autorovi týkajúce sa materiálu alebo nehmotnej povahy, v dôsledku použitia alebo nepoužitia všetky informácie poskytnuté pomocou chybných alebo neúplných informácií, sú vylúčené, ak autor nie je úmyselné alebo hrubej nedbanlivosti porucha. Všetky ponuky sú nezáväzné a bez záväzku. Autor si výslovne vyhradzuje právo na zmenu časti stránok alebo celú ponuku bez predchádzajúceho upozornenia, aby pridať, odstrániť alebo ukončiť zverejnenie dočasne alebo natrvalo.

2. Odkazy

Pre priame alebo nepriame odkazy na iné webové stránky ("hyperlinky"), ktoré sú mimo zodpovednosti autora nie je zodpovedný v prípade, nadobudne platnosť, autor znalostí obsahu, a to by bolo technicky možné a rozumné aby sa zabránilo používaniu nelegálneho obsahu. Autor týmto výslovne prehlasuje, že v okamihu prepojenia, žiadny nelegálny obsah na odkazovaných stránkach. Na aktuálnu a budúcu podobu, obsah alebo autorstvo odkazovaných / prepojených stránok nemá autor žiadny vplyv. Preto sa dištancuje od všetkých obsahov všetkých odkazovaných / prepojených stránok, ktoré boli zmenené po odkazu. Toto vyhlásenie platí pre všetky v rámci svojich vlastných internetových liniek a odkazy, rovnako ako pre cudzie záznamy v knihách hostí, diskusných fórach a e-mailovej konferencie. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia informácií prezentovaných len poskytovateľ stránok, na ktoré odkazujú nebol ten, kto zamerané na tieto stránky.

3. Autorské práva a ochranné známky

Obsah a práce poskytované na týchto stránkach vytvorených prevádzkovateľovi stránok podliehajú nemeckému autorským zákonom. Autor sa snaží rešpektovať autorské práva grafiky, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov, používať vlastné grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, alebo pre použitie licenčných bez grafiky, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty. Všetky možná chránené tretími osobami internetových značiek a ochranných známok, sú ustanovenia platného zákona o ochranných známkach a vlastnícke práva zapísaných vlastníkov. Samotná zmienka neznamená, že ochranné známky nie sú chránené zákonom! Copyright na akékoľvek materiály vytvorené autorom zostáva iba u autora. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafík, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez výslovného súhlasu autora.

4. Ochrana osobných údajov

Ak je v rámci internetu ponúkajú možnosť pre zadanie osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), je príslušná vstup týchto dát užívateľom na základe dobrovoľnosti. Využitie a zaplatenie všetkých ponúkaných služieb je povolené - ak je to technicky možné a rozumné - bez uvedenia osobných údajov alebo podľa zadania anonymných údajov alebo pseudonymu. Použitie publikovaný pod odtlačku alebo porovnateľných informácií, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla a e-mailovej adresy pre zasielanie nevyžiadaných informácií je zakázané. Právne kroky proti odosielateľom nevyžiadanej pošty v rozpore s týmto zákazom je výslovne vyhradené.

5. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vyhlásenie je potrebné považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo uvedené z tejto stránky. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto nie sú legálne, už nie, alebo nie celkom zodpovedať zvyšnej časti dokumentu zostávajú nedotknuté vo svojom obsahu a platnosti.

 

Impressum

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
Lupfenstraße 8
78056 VS-Schwenningen

Tel.: +49 (0) 77 20 / 606 - 0
Fax: +49 (0) 77 20 / 606 - 1 66

E-Mail:
Internet: www.heliosventilatoren.de

HRA: 601322 - Freiburg
PHG: M4 Verwaltungs-GmbH
HRB: 600288 - UST-ID Nr.: DE 142983631
Geschäftsführer: Gunther Müller, Jürgen Müller, Axel Diepolder

Zertifiziert nach ISO 9001/2000.

 

Please publish modules in offcanvas position.